Marathi Lyrics By Singer Shankar Mahadevan

Here you will find the list of marathi song lyrics by singer Shankar Mahadevan. Click on any song title to browse the song lyric of Shankar Mahadevan

Ek Daaw Sansaracha Navlakh Payari Kovalya Unhala
Tujhi Lekare Gondhal Man Udhan Varyaache
Jahle Punha Pravahi Manavar Ek Anamik Bhool Jhali Punha Pravahi
Kantha Aani Aabhal Datun Yeti Valanavari Jarase Prabhat
Song lyrics of Agabai Arrechchya ! Durge Durgat Bhari

Featured Artist

Featured Artist

Kalamandalam G.K.
Kathakali Dancer

Junior Fellowship, Govt. of India
Scholarship, Govt. of India
South Zone Cultural center Artist

Registered Users

Featured Album